ApieSvarbu zinotiAuskaraiLiniuoteImplantaiAusu tempimasHigienaAnti-gunFoto/videoDredaiMaikonaiDraugaiKontaktai  
   
 

Svarbu žinoti


Kiekvienas turi teisę rinktis piercing‘o meistrą atitinkamai pagal savo interesus. Tačiau svarbiausia pasirinkti patikimą meistrą, kuris garantuotų visas higienos normas bei vienkartinio naudojimo instrumentus.
Šiuo metu gatvėse pasirodė keletas, taip save vadinančių, piercing‘o specialistų, kurie kilus komplikacijoms tiesiog „nusiplauna“ nuo atsakomybės. Tai viena iš priežasčių dėl kurios rekomenduoju, nesusigundyti tokioms gatvės paslaugomis (tą akimirką sumokėję mažiau už piercing‘a, vėliau, gali būti taip, kad pašlijusi sveikata pareikalaus daug daugiau išlaidų).
Visiškam įrankių sterilumui užtikrinti, jie sterilizuojami 5 etapais:
1. Įrankių mirkymas dezinfekavimo skystyje (ant mirkymo vonelės turi būti užrašyta data kada paskutini kartą dezinfekavimo skystis buvo keistas. Koncentratas turi būti keičiamas kas savaitę.)
2. Įrankių plovimas.
3. Įrankių dezinfekcija ultra garsu ( Ultra garsas - aparatas, kuris išvalo tas įrankių vietas, kurios buvo neišplautos plovimo metu.)
4. Įrankių vakumavimas. Kiekvienas įrankis turi buti įpakuotas atskirai į vakuumavimo juostas.
5. Įrankių sterilizacija autoklavu arba sauso ora sterilizatoriumi.
Meistras dezinfekuojantis savo darbo įrankius įvairiomis valymo priemonėmis, spiritu, karštu vandeniu ir pan. sterilumo garantuoti negali.
Taigi atėję pasidaryti piercing‘o į studiją ar į namus Jūs turite pilną teisę paprašyti, kad meistras parodytų savo darbo aplinką, vienkartinio naudojimo įrankius, autoklavą ar sauso oro sterilizatorių. Nepatikus darbo aplikai Jūs turite pilną teisę išeiti!!!

Taip pat skaitykite skiltį ‚anti-gun‘

 

 
Kriste piercing 2000