ApieSvarbu zinotiAuskaraiLiniuoteImplantaiAusu tempimasHigienaAnti-gunFoto/videoDredaiMaikonaiDraugaiKontaktai  
   
 

Foto / video

piercing foto

N-18

2004 m. tattoo ir piercing'o convention'as

video 1 - 2 - 3 - 4

2005 m. tattoo ir piercing'o convention'as

 

 

 

 

 
Kriste piercing 2000