ApieSvarbu zinotiAuskaraiLiniuoteImplantaiAusu tempimasHigienaAnti-gunFoto/videoDredaiMaikonaiDraugaiKontaktai  
   
 

Kontaktai

Dėl išsamesnės informacijos skambinkite arba rašykite:
Kristė tel.: +370 689 44765 ( laikinai gali neveikti - tokiu atveju rašykite laiškus kriste@hardcore.lt )

 


 


  

 

Kriste piercing 2000