straipsniai 

 

anarcho-feminizmas

 

linkai

 

kontaktai

 

knygos

 

kodel?

 

 

anarcho-feminizmo pradininkes:

Emma Goldman

Voltarine de Clayre

Dr.Marie Equi

Lucy Parsons

Clara Solomon, 87, Pianist, Anarchist

Feminizmas - keletas apibrėžimų 

Feminizmą galima apibrėžti įvairiai. Kiekvienas žmogus jį supranta skirtingai. Feministes kai kurie keikia (dažniausiai vyrai), tačiau ištikrųjų net nežino, ką reiškia būti feministe. Čia pateikiami įvairūs feminizmo apibūdinimai trumpai, kad galėtumėte susipažinti su šiuo judėjimu:

Feminizmas, kaip visuomeninis judėjimas, kovojo dėl moterų emancipacijos ir siekė įtvirtinti moterų veiklą.
Feminizmas - visuomeninis judėjimas, kurio išeities taškas yra tiek švietimo laisvės bei lygybės idealai, tiek švietimo valdžios ir pažinimo sąsajos suvokimas, atskleidimas ir kritika.
Feministėms politiškai svarbu ginti moteris kaip moteris, kad atsispirtume patriarchalinei priespaudai, kuri skrupulingai niekina moteris kaip moteris. 
Kaip teigia feministė filosofė Julia Kristeva, tikrasis feministinės kovos tikslas ir privalo išardyti pražūtingas binarines vyriškumo ir moteriųkumo opozicijas.

Be išlygų teigti, kad visos moterys būtinai yra moteriškos, o visi vyrai būtinai vyriški, kaip tikr ir yra tas ėjimas, kuris leidžia patriarchalinėms galioms apibrėžti ne moteriškumą, bet visas mteris kaip marginalias simboliškumo tvarkai ir visuomenei. 

Feminizmas - tai tikėjimas, kad moterų žinojimo, supratimo būdai yra tokie pat vertingi kaip ir vyrų, ir kad moterys turi būti vertinamos taip pat, kaip ir vyrai.


Feminizmas trumpai gali būti apibrėžiamas kaip judėjimas už moterų teises. Šio judėjimo yra daug rūšių:

"Būti feministe tai reiškia teigiamai atsakyti į klausimą 'Ar moterys yra žmoniškos?'. Tai ne apie tai, ar moterys yra geresnės už ar blogesnės už vyrus arba identiškos jiems… Tai apie teisingumą, gražumą ir priėmimą į plačią žmonių patirtį." - Katha Pollitt, Protinga būtybė: esė apie moteris ir feminizmą, atkartojant Mary Wollstonecraft, kuri kūrinyje Moterų teisių gynimas, grįždama į 1980 - uosius, siūlė, kad švietimo idealai taip pat gali būti prieinami ir moterims.

"Ideologijų tendencija ir socialinė analizė informuotos moterų patyrimo." - Albert Lunde, iš Rose Media Computer Bulletin Board, gruodis 1993

Abel Kemp kūrinyje Moterų darbas: pažemintas ir nuvertintas ( 1994, Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall ), cituoja Joan Acker, kad feminizmas yra "požiūris, kuris 1) mato moteris kaip išnaudojamas, nuvertintas ir dažnai engiamas, 2) yra skirtas požiūrio į moteris pasikeitimui, ir 3) priima kritišką perspektyvą dominuojančiai intelektualinei tradicijai, kuri ignoravo ir/arba pateisino moterų engimą. "Abel Kemp sako, jog "moterys yra susivieniję jų požiūriuose, kad moterys yra engiamos, nors jos gali nepritarti dėl to, kas sukelia engimą."

Yra daug feminizmo rūšių: juodųjų feminizmas, socialistinis feminizmas, radikalus feminzm., išsivadavimo (liberalus) femin., post struktūrinis femin., moterų darbo/ mot. patirties feminizmas... Pasirinkimas yra jūsų galų gale, feminizmui yra aiškus galintis apimti daug požiūrių.

Žemiau yra išvardinta keletas skirtingų feminizmo rūšių apibrėžimų nuo naujų grupių iki Internete vadinamo Soc feminizmo. Komentarai yra iš forumo tarpininkų.

Judėjimų įvairovė feminizme reiškia, kad savęs vadinimas feministe gali reikšti daug dalykų. Apskritai, narės iš toliau išvardintų feminizmo kategorijų tiki aprašytomis politikomis; tačiau kaip ir su skirtingais judėjimais, taip pat yra ginčų su kiekviena grupe ir iš dalies sutampa tarp kitų. Šis sąrašas yra skirtas iliustruoti feminisčių skirtumus tarp minčių ir įsitikinimų. Tai nereiškia, kad feminizmas yra suskaldytas (nors tai dažnai atrodo būtent taip!). Daugelis iš apibūdinimų, pateiktų čia, yra įkvėpti Ginette Castro American Feminism (Amerikietiškasis feminizmas); čia yra apibrėžtas amerikietiškas tendencingumas. Kiti šaltiniai buvo Feminist Frameworks (2 nd. ed.) (Feministinės struktūros) parašyta Jaggar ir Rothenberg (kuri yra vertinga, bet neužbaigta chrestomatija, kuri bandė atrinkti įvairias feministines mintis).

Apibrėžti įvairias feminizmo rūšis yra sudėtingas uždavinys. Paaiškinimo įvairumas su daugeliu čia pristatomų rūšių turėtų atkreipti jūsų dėmesį į pavojus ir sunkumus bandant "apibrėžti" feminizmą. Nuo to laiko, kai feminizmas pats priešinasi visų rūšių apibrėžimams jų egzistavimu ir tikslais, tai yra tikslingiau pasakyti, kad yra visos "skonio" rūšys ir šie skoniai ir susipainioję kiekvienam kuriam kely; tai nėra Baskin Robbins iš anksto susipainioję skoniai, kaip tai buvo.

Amazon feminizmas
Amazon feminizmas yra dedikuotas moteriško didvyriškumo įvaizdžio prasimanymui ir, iš tiesų, kaip tai yra išreikšta mene ir literatūroje, kūno sudėjime ir moterų atlečių žygdarbiuose, ir seksualinėse vertybėse ir praktikoj.

Amazon feminizmas susirūpinęs dėl fizinės lygybės ir yra prieštaringas lyties vaidmens stereotipams ir diskriminacijai prieš moteris remiantis prielaida, kad moterys yra įsivaizduojamos būti, atrodyti ar elgtis, kaip pasyvios, silpnos ir fiziškai bejėgės.

Amazon feminizmas atmeta idėją, kad tam tikri charakterio bruožai ar interesai yra būdingi vyriškai giminei (arba moteriškai) ir palaiko bei nagrinėja heroiško moteriškumo viziją. Tuo būdu Amazon feminizmas gina, pavyzdžiui, sunkiasvores atletes, karines aktores, kares ir t. t.

Anarcho - feminizmas
Šis judėjimas niekada nebuvo labai didelis, ypatingai Jungtinėse Valstijose, ir jūs nerastumėte daug parašyta apie tai. Aš užsimenu apie tai labiausiai dėl įtakingo Emma' os Goldman darbo. Ji naudojo anarchizmą meistriškai sukurti radikalų feminizmą, kuris buvo (deja!) pernelyg priešaky jos laiku. Radikalus feminizmas išeikvojo daug energijos spręsdamas pagrindą, iš kurio kritikuoti visuomenę be Marksistinių dingčių socialistinei revoliucijai. Tai taip pat išeikvojo daug energijos bandant ištiesti ranką rasinėms ir klasinėms linijoms. Goldman pasisekė abejose. Radikali feministė Alix Schulman realizavo tai, bet ne tam buvo ne laikas išsaugoti jos judėjimą. Ji išleido Goldaman darbo ir biografijos knygą, abi jos nepaprastai rekomenduojamos.


Kultūrinis feminizmas
Kai radikalus feminzmas išnyko kaip judėjimas, kultūrinis feminizmas ėmė plisti. Iš tiesų, daugelis tų pačių žmonių judėjo iš ankstesnio į pastarąjį. Jos laikėsi pavadinimo "radikalus feminzimas", ir kai kurios kultūrinės feministės naudoja šį pavadinimą iki šiol. (Jagger ir Rothenberg netgi neparašė schemos kultūriniam feminizmui, kaip atskiro radikaliam feminizmui, bet Echols labai išsamiai pateikia skirtumus.) Skirtumas tarp abiejų yra pakankamai skaudus: tuo tarpu, kai radikalus feminizmas buvo judėjimas visuomenei transformuoti, kultūrinis feminzmas pasitraukė į avangardizmą, veikiantį tam, kad sukurtų moters kultūrą. Kai kurios iš šių pastangų davė šiek tiek socialinės naudos: išprievartavimų krizių centrai, pavyzdžiui; ir, žinoma, dauguma kultūrinių feminisčių buvo aktyvios visuomeniniais klausimais (bet kaip asmenybės, o ne kaip judėjmo dalyvės).

Erotinis feminizmas
(Europietiškas) Tai, atrodo, prasidėjo (kaip judėjimas) Vokietijoje valdant Otto' ui von Bismarck' ui. Jis valdė šalį su moto "kraujas ir geležis". Visuomenėje vyras buvo "kraštutinis drąsus vyras" ir buvo patriarchalinė valdžia. Kai kurios moterys maištavo prieš visa tai, tapdamos MOTERIMIS. Erotiškumas tapo filosofine ir metafizine vertybe ir gyvenimą kuriančia vertybe.

Eco feminizmas
Ši feminizmo šaka gamtoje yra dvasiškesnė nei politinė ar retorinė. Ji gali arba ne būti paskendus deivės garbinime ir vegetarizme. Jos pagrindinis principas, kad patriarchalinė visuomenė sunaikins jos resursus nekreipiant dėmesio į ilgo periodo padarinius kaip tiesioginius požiūrių rezultatus, skatinamus patriarchalinėj/hierarchinėj visuomenėj. Paralelės dažnai yra brėžiamos tarp visuomenės gamtos, gyvūnų arba resursų saugojimo ir jos moterų saugojimo. Prieštaringoj patriarchalinėj kultūroj eco-feministės jaučia, kad jos taip pat besipriešindamos grobsto ir naikina Žemę. Ir atvirkščiai.

Feminazi 
Šis terminas buvo "išrastas" radijo/ TV šeimininko Rush'o Limbaugh'o. Jis apibrėžė feminazi kaip feministę, kuri bando pasidaryti kiek įmanoma daugiau abortų. Vadinasi, terminas "nazi" - jam atrodo jos kaip bandančias išvaduoti pasaulį nuo savotiškos grupės žmonių. Šis terminas, žinoma, visiškai nepelnytas, bet čia yra jo apibrėžimas FYI.

Feminizmas ir spalvotos moterys 
Kūrinyje Feministinė teorija iš krašto į centrą (1984), Bell Hooks rašo apie "karingas baltas moteris", kurios vadina save "radikaliomis feministėmis", bet Hooks priklijuoja "reakcingomis" etiketę… Hooks liečia kultūrinį feminzmą čia. Jos paaiškinimas yra gera įžanga, kad įtempta feminzmo įvairovė, kurią Jagger ir Rothenberg sunkiai išaiškina kokius nors papildomus, nei nustatyti jo priežastį kaip spalvotų moterų. Tai yra labiausiai esminė įvairovė, lydinti daug iš to paties pagrindo kaip radikalus feminizmas ir kopijuojanti jo dinamišką prigimtį. Vis dar blogas paskyrimas laikė du iš kada nors susijungsiančių. Daugiau info turite skaityti hooks' knygas ir jos ankstesnius rašinius, nes aš moteris? Tuo tarpu, kai radikalus feminzmas buvo iš pirmiausiai suformuotas išsilavinusių baltųjų moterų susitelkiant į moterų problemas, ši įvairovė buvo suformuota moterų, kurios nenorėjo (nes negalėjo) riboti savo dėmesio centro. Ypatinga yra tai, kad du susiliejo į tiek daug būdų, su žymiu prieštaravimu, kad spalvotos moterys buvo nepalaužiamai prieštaraujančios atsižvelgiant į vieną engimo formą, bet pamirštant kitas.

Manau, kad svarbus darbas feminizmo istorijoje taip pat ir spalvotų moterų, yra Gloria'os Anzaulda'os ie Cherrie Moraga'os antologija, Šis Tiltas Vadinamas Mano Nugara: Radikalių Spalvotų Moterų Rašiniai. Tai mano tikėjimas, kad unikalus bendradarbiavimas spalv.moterų, kurioms teko patirti dvi kasdieninės diskriminacijos formas, suteikia balansą ir tikrovę daugeliui teorinių akademinio feminizmo formų perduotų per išsilavinusias baltąsias moteris.

Individualistinis arba Liberalių pažiūrų feminizmas
Individualistinis feminizmas yra paremtas individualistinėmis arba liberaliomis (minimum vyriausybinėmis ar anarcho - kapitalistinėmis) filosofijomis, t. y. filosofijos, kurių pagrindinis susitelkimas yra individuali autonomija, teisės, išsivadavimas, nepriklausomybė ir skirtingumas.

Lesbianizmas 
Čia yra pora priežasčių daryti. Pirma, lesbianizmas nėra būtinai de facto feminizmo dalis. Kol tai yra tiesa, kad būti lesbiete, reiškia tiesioginį "tradicinio" moteriškumo pažeidimą, lesbietės pačios laikosi daugybės nuomonių apie feminizmą tiesiog kaip jų tiesioginės seserys daro. Kita vertus, lesbianizmas kartais paversdavo tiesioginių moterų politiniu klausimu "tampant" lesbiete tam, kad visiškai atmestų vyrus. Tačiau tai niekada netikslu charakterizuoti visas feministes kaip lesbietes, o visas lesbietes kaip feministes.

Liberalus feminizmas
Ši feminizmo rūšis veikia kartu su vyraujančia visuomenės tendencijos struktūra tam, kad integruotų moteris į tą struktūrą. Jo šaknys grįžta į vyriausybės socialinę sutaries teoriją įvestą Amerikos revoliucijos. Abigail Adams ir Mary Wollstonecraft buvo ten nuo pradžių, teigiančios apie lygybę moterims. Kuo dažniau byla su liberalais, jie stipriai smogia į sistemos vidų, mažai laimėdami prieš kompromisus iki tol, kai kai kurie radikalūs judėjimai pasirodo ir ištraukia tuos komprmisus į centro kairę. Štai taip veikdavo moterų lygiateisiškumo judėjimas tais laikais ir vėl su radikalaus feminizmo iškilimu.

Marksistinis ir socialistinis feminizmas
Marksizmas pripažina, kad moterys yra engiamos ir priskiria priespaudą kapitalistinei/ nuosavybės sistemai. Tokiu būdu, jie atkakliai tvirtina, kad vienindelis būdas priespaudai panaikinti - sunaikinti kaipitalistinę sistemą. Socialistinis feminizmas yra Marksizmo ir radikalaus feminizmo rezultatas. Jaggar ir Rorhenberg nurodo esminius socialistinio ir Marksistinio feminizmo skirtumus, bet mūsų tikslui pristatysiu abu kartu. Echols siūlo socialistinio feminizmo apibrėžimą kaip vedybas tarp Marksizmo ir radikalaus feminizmo, o Marksizmas yra dominuojantis partneris. Marksistai ir socialistai save dažnai vadina "radikalais", bet jie naudoja terminą nurodyti visiškai skirtingoms visuomenės "šaknims": ekonominei sistemai.

Materialinis feminizmas
Judėjimas vėlyvąjame XIX a. išvaduoti moteris patobulinant jų materialinę padėtį. Tai reiškė namų ruošos naštos ir maisto gaminimo naštos perėmimą. Charlotte'ės Perkins Gilman Didžioji namų šeimininkės revoliucija (The Grand Domestic Revoliution) yra viena nuoroda. 

Nuosaikus feminizmas (moderate feminsm)
Ši feminizmo šaka turi polinkį būti įkurta jaunesnių moterų arba kitų mot., kurios nepatyrė tiesioginės diskriminacijos. Jos yra artimai užmezgusios ryšius su liberaliu feminizmu, bet turi polinkį tirti poreikį tolesniam mėginimui, ir nemano, kad Radikalus feminizmas jau nebeperspektyvus ir, iš tiesų, sudarantis šiek tiek keblumų (tai yra grupė tikriausiai palaikyti feministines idėjas ir mintis, tuo tarpu neigdamos esą feminstės).

Pop - feminizmas 
Šis terminas atsirado keletą kartų soc.feminizme (ši nauja grupė). Tai pasirodo būti visa aprėpiančia baidyklių rūšies feminstėms, kad kiekvienas mėgsta nekęsti: žinot, feminizmo rūšis, kuri "mala į miltus" vyrus ir pripažįsta neblog.moterims. abejotina, kad tokia karikatūra tikrai egzistuoja, vis dar daug žmonių priskiria visas feministes šios rūšies kategorijai.

Radikalus feminizmas
"Pastato" teoretinių feminizmo minčių tvirtovę. Radikalus feminizmas suteikia svarbų įnašą likusiems "feminzmo atspalviams". Daugelio matytas kaip "nepageidaujamas" feminzmo elementas, Radikalus feminizmas yra iš tikrųjų gerų manierų pagrindas daugumai idėjų, išplaukiančių iš feminizmo; idėjos, kurios apgalvotos ir iškilusios skirtingais būdais (bet ne visos) feminizmo šakos.

Šis terminas nurodo į feminstinį judėjimą, kuris pasirodė piliečių teisių ir taikos judėjimuose 1967-1968 m. Priežastis, dėl kurios ši grupė gavo etiketę "radikali" yra ta, kad jos moterų priespaudą vaizduoja, kaip pačią svarbiausią, viena, kad eina skersai rasių riboms, kultūrai ir ekonominėms klasėms. Tai yra judėjimas atkakliai siekiantis socialinių pokyčių, gana revoliucinių proporcijų pokyčio, iš tiesų.

Geriausia šio judėjimo istorija yra Echols knyga Išdrįsti būti bloga. Aš siūlau būtinai perskaityti šią knygą. Kita nuostabi knyga yra paprasati pavadinta Radikalus feminizmas ir yra antologija, redaguota Anne'ės Koedt, gerai žinomos radiklios feministės.

Separatistės
Populiariai ir klaidingai pavaizduotos kaip Lesbietės, tai yra feministės, kurios propaguoja atsiskyrimą nuo vyrų; kartais totaliai, kartais dalinai. Moterys, kurios organizuoja tik moterims renginius dažnai yra neteisingai praminamos separatistėmis. Separatistės kartais yra pažodžiui, kartais perkeltine prasme. Pagrindinė idėja yra ta, kad "atsiskyrimas" (dėl įvairių priežasčių) nuo vyrų leidžia moterims pamatyti save kitokiam kontekste. Daug feminisčių, separatistės ar ne, mano, kad šis yra būtinas "pirmas žingsnis", kuriuo reiškia laikiną atsiskyrimą asmenybei tobulinti, ne nuolatinį.

Vyrų judėjimai
[Dave'o Gross'o didžiausias indėlis. Prieštaravimai pažymėti]

Tai gali atrodyti neįprasta įtraukti keletą pastebėjimų iš vyrų judėjimų feminizmo temoje. Kaip bebūtų, daug šių judėjimų prasidėjo reaguojant į feminizmą: kai kurie įkvėpti jo ir kiti kontra - reakcija jam. Šiame kontekste, egzaminuojant vyrų judėjimus pasakojama vyrų keletas specifinių reakcijų į feminizmą.

Daugumos vyrų judėjimų istorinės datos ankstyvųjų 70 - ųjų. 1970 - aisiais, pagal Anthony Asrtrachan ("Kaip jaučiasi vyrai", 291 pusl.) pirmasis vyrų centras atsidarė Berklyje, Calif. ir žurnale "Liberation" buvo publikuotas Jack'o Sawyer'io straipsnis "Vyrų išsivadavime".

Vyrų judėjimas ekvivalentus katlizatoriui numatytas moterų judėjimui Betty'ės Friedan, buvoMark'o Friegan'o Fasteau'o Vyriška mašina (1975).

Feministų vyrų judėjimas
Šios grupės yra artimai ideologiškai susivienijusios su feministiniu judėjimu. Jie tiki, kad mes gyvename pariarchalinėj sistemoj, kurioj vyrai yra moterų engėjai, ir kad vyrų judėjimas turi pripažinti šią problemą ir kovoti su ja. Dauguma iš Vyrų prieš išprievartavimus grupių patenka į šią kategoriją. Didžiausia feministų vyrų grupė - Nacionalinė Organizacija Vyrams Prieš Seksizmą (NOMAS, angl.). Keletas publikacijų šiuo požiūriu, Vyrų Pasikeitimas, NOMAS organizacijos žurnalas, ir šios knygos: Warren Farrell Išsivadavę vyrai, Marc Feigen Fasteau Vyriška mašina, 49% dauguma redaguota Deborah David ir Robert Brannon, ir John Stoltenberg Atsisakymas būti vyru.

Tai, kas anksčiau išdėstyta užbaigia ilgą dalį nuo soc. feminizmo naujų grupių diskusijos.
Mes pabaigsime feminizmo definicijas su moters komentaru:

"Aš pati niekada negalėjau sužinoti tiksliai, kas yra feminizmas: aš tik žinojau, kad žmonės vadina mane feministe, kai tik išreiškiu sentimentus, kurie skiria mane nuo ištižėlės ar prostitutės."
--Rebeca West, 1913 


Prancūzijos feministės:
Julia Kristeva
Simone de Beauvoir