ANARCHISTINIS JUODASIS KRYŽIUSABC logo
“Valdant valdžiai, kuri neteisingai ką nors kalina, tinkamiausia vieta teisingiems žmonėms yra kalėjimas” H.D. Thoreau

ŽINOK SAVO TEISES! REMK POLITINIUS KALINIUS!

ANARCHISTINIS JUODASIS KRYŽIUS - AJK /Anarchist Black Cross/ yra anarchistinių grupių ir pavienių asmenų tarptautinis tinklas, remiantis kalinius ir asmenis, represuotus už antiautoritarinius įsitikinimus ir visuomeninę-politinę veiklą.  Jis išreiškia mūsų solidarumą. AJK organizuoja teisinę ir materialinę pagalbą, užtikrina informacijos apykaitą ir rengia kampanijas, kurių tikslas - išlaisvinti kalinius ir nutraukti represijas.

AJK gimė carinėje Rusijoje, kur organizavo pagalbą politiniams kaliniams ir deportuotiems asmenims. Kai valdžią perėmė bolševikai, savo veiklą tęsė Berlyne. Ketvirtame dešimtmetyje veikla priduso. Iš naujo atgimė septintame dešimtmetyje Didžiojoje Britanijoje. Šiuo metu aktyviai veikia keliolikoje šalių visame pasaulyje. Be tiesioginės pagalbos kaliniams ir represuotiems asmenims, AJK vykdo šviečiamąją veiklą, pvz., aiškina, ką gali ir ko negali daryti policija per sulaikymus, revizijas ir kt. Taip pat informuojame apie jūsų teises ir rekomenduojamą elgesį panašių ”malonumų” metu, taip pat teisme ir kolegijoje. Nelauk, kol pats/pati tapsi valstybinio smurto auka, jau dabar užmegzk ryšį su artimiausia AJK grupuote.


Demonstranto ABC
Geltonsnapio vadovas: Higiena kontaktuojant su policija
Kaip rašyti kaliniui?
jei esate sulaikytas (pagal Lietuvos žmogaus teisių centro medžiagą)

pagal Lenkijos AJK medžiagą sudarė Girtas Drugelis, Kristė ir Simonas Atsipisk! <simonas.atsipisk@hardcore.lt>

www.hardcore.lt